POZIV ZA IDEJE
o obeležavanju Međunarodnog dana mladih
srednjebanatski okrug

Ministarstvo omladine i sporta želi da u saradnji sa Resurs centrima, kancelarijama za mlade, volonterskim grupama i medijima iz svakog okruga organizuje istovremene javne događaje povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih na temu omladinskog aktivizma, od kojih bi jedan događaj bio centralni.
Očekuje se da se obeležavanje Međunarodnog dana mladih obuhvati sledeće aspekte:

– da se predlog manifestacije priprema i sprovodi uz saradnju sa kancelarijama za mlade iz konkretnog okruga

– da se sprovodi u isto vreme i obuhvati kreativne, inovativne, promotivne, sportske, kulturne i druge aktivnosti

– da aktivno budu uključeni predstavnici volonterskih grupa, aktivisti kancelarija za mlade

– da se aktivno uključe mediji iz konkretnog okruga

– da promoviše ciljeve Nacionalne strategije za mlade i javni interes u oblasti omladinskog sektora koji je definisan Zakonom o mladima


Pozivamo sve mlade iz srednjebanatskog okruga da postavaljaju svoje ideje na FB strani  programa u periodu od 3. do 30. juna, a Resurs centar za srednjebanatski okrug će objediniti sve pristigle predloge, i na osnovu toga predložiti manifestaciju kojom se obeležava Međunarodni dan mladih u srednjebanatskom okrugu i sa kojom nominuje srednjebanatski okrug za okrug u kome će se centralno obeležiti Međunarodni dan mladih u Srbiji.

Na osnovu nominacija prikupljenih od svih Resurs centara programa MLADI SU ZAKON, Ministarstvo omladine i sporta će izabrati okrug u kome će se centralno obeležiti Međunarodni dan mladih u Srbiji.

medjunarodni-dan-mladih

Ostavite odgovor