Nosilac projekta: Neformalna omladinska grupa Kreativni kuleri – Torak

kreativni kuleriOpis podnosioca prijave (istorijat, misija i ciljevi, broj članova):

Neformalna omladinska grupa Kreativni kuleri aktivira od februara 2012 godine, i to veoma uspešno. Podržava mnogobrojne projekte udruženja neformalnih grupa iz Torka, pomogli udruženjima u jačanju kapaciteta, aktivnostima na izradi i realizaciji projekta, uspostavljanju prekograničnih kontakta, postavljanje terena za male sportove, sanacija svlačionica fudblaskog terena i drugi projekti realizovani u saradnji sa lokalnom zajednicom

Ciljna grupa ima problem sa neadekvatinm stanjem fudbalskog igrališta, na kom, usled propadanja ograde i metalnih stubova stalno ulaze krave i drgue životinje koje samim ulaskom uništavaju travni pokrivač i igralište, koje postaje neupotrebljivo, odnosno ne mogu se u adekvatnim uslovima održati utakmice.

Facebook stranica projekta: https://www.facebook.com/kreativnikuleri

 

Ostavite odgovor