Nosilac projekta: Neformalna omladinska grupa Kulturart – Zrenjanin

Opis podnosioca prijave (istorijat, misija i ciljevi, broj članova):

Neformalna grupa mladih Zrenjaninaca «KULTURART» počela je sa radom septembra 2012.godine, sa idejom i ciljem da mladima pruži mogućnost da kvalitetno koriste svoje slobodno vreme u oblasti kulture i umetnosti. Grupa do sada broji 15 aktivnih članova, uzrasta od 15-35 godina. Osnovna delatnost jeste organizovanje aktivnog korišćenja slobodnog vremena kroz rad u kreativnom radionicama i aktivno učešće u različitim programima, pre svega kulturno-umetničkim. Rad grupe odvija se u desetak radionica koje se formiraju u odnosu na interesovanja- likovna, fotografska, muzička radionica, radionica za ples i pokret, zabavni programi (karaoke, žurke…). «KULTURART» je do sada imao veoma uspešnu saradnju u realizaciji različitih programa sa Kulturnim centrom Zrenjanina, Kancelarijom za mlade, Nevladinim organizacijama: Kormilo, Fotoekspo, CEKOM, BID-Zona unapređenog poslovanja/volontiranje na Korzofestu i drugim akcijama/. Od decembra 2012.godine 30 mladih Zrenjaninaca pridružilo se našoj ideji kroz učešće u kreativnom radionicama.

Ovaj projekat obuhvata uređenje prostora u okviru Kulturnog centra Zrenjanina koji je dat na korišćenje za Omladinski klub, ali je potpuno neuređen. U gradu Zrenjaninu koji broji 25 000 mladih uzrasta od 15-30 godina, ne postoji uređen prostor u kom bi se mladi okupljali i kreativno provodili slobodno vreme u domenu kulture i umetnosti. Mladi imaju potrebu za postojanjem takvog prostora kako bi se socijalizovali i razvili svoju kreativnost u različitim domenima kulture. Važnosti projekta ogleda se u pružanju mogućnosti mladima da na jednom mestu izraze svoj kreativni potencijal i formiraju svoj Omladinski klub.

 

Ostavite odgovor