Savremeno poslovanje

Novi Bečej novembar 2011

Cilj ovog projekta je da se kroz stručne seminare iz oblasti e-poslovanja, e-trgovine i e-marketinga, podigne svest menadžera MSP, preduzetnika i zanatlija o mogućnostima za poslovanje putem Interneta i na Internetu.

Teme seminara su u potpunosti usklađene sa strategijom razvoja informacionog društva do 2020. gde je jedan od prioriteta podsticanje razvoja e-poslovanja.

Učesnici seminara su posle odslušanih predavanja mogli da odgovore na pitanja kao što su:

  • kako uraditi transformaciju poslovanja,
  • kako unaprediti resurse,
  • kako smanjiti troškove, a povećati efektivnost i profit.

Takođe saznali su šta im je sve neophodno za pokretanje elektronske trgovine i na koje sve načine se mogu voditi internet marketing kampanje.
Posebna vrednost za učesnike seminara je to što ovakav vid edukacije dobijaju potpuno besplatno. Činjenica da su seminarima prisustvovali i privrednici iz susednih opština neosporan je efekat popularizacije IKT na širem području.

Sva tri seminara su zabeležena video kamerom a kompletna predavanja možete pogledati  u nastavku

Internet poslovanje

Novi Bečej 12.11.2011

Internet marketing

Novi Bečej 19.11.2011

Internet prodaja

Novi Bečej 26.11.2011

Ostavite odgovor