Edukacijom smanjujemo nezapaposlenost

Projekat je podeljen u dva dela i u prvom delu projekat se bavi osposobljavanjem mladih ne zaposlenih za za aktivno traženje posla (ATP) podizanjem  nivoa shvatanja o važnosti razvoja veština poslovne komunikacije i pripremu mladih za prilagođavanje potrebama tržišta rada čime im se povećava šansa da se zaposle tj povećava im se stepen zapošljivosti.
Ciljna grupa prvog dela su nam mladi ne zaposleni od 18 do 30 godine kojima su neophodne ove sposobnosti kako bi se zaposlili.
Predviđene aktivnosti prvog dela projekta su: priprema i realizacija dvodnevnog seminara „Hoću da radim“ i štampa i distribucija brošura sa sadržajem seminara za one mlade ne zaposlene koji nisu učestvovali na obuci.
Učesnici koju budu učestvovali na seminaru su u direktnoj vezi sa samim projektom, dok će pored njih još 300 mladih ne zaposlenih imati priliku da se dodatno edukuju i nauče na koji način je najbolje pristuiti traženju posla i koje veštine treba da unaprede i koriste, kao i upoznavanje sa osnovama preduzetništva i izrade biznis plana.

 

Drugi deo projekta predstavlja podizanje kapaciteta i kvaliteta rada Kancelarije za mlade opštine Bečej i Info centra obučavanjem jednog broja volontera koji će svojim radom doprineti uspešnoj implementaciji Akcionog plana za preduzetništvo mladih opštine Bečej i širenju informacija o omladinskom preduzetništvu.

Na ovaj način će se povećati profesionalnost u radu info centra, poboljšaće se informisanost i promocija rada info centra kao i njegovo celokupno značenje i svrha.

Očekujemo da će opština Bečej će u periodu od 6 meseci imati kompletnu logistiku, bazu i mrežu koja je neophodna da info centar postane pravi servis za informisanje mladih o svim mogućnostima zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetničkih aktivnosti.

Grupa od 10 do 15 mladih će nam biti osnovna grupa za obuku, koja će nakon toga imati veoma velik i odgovoran posao, ali i veoma koristan za sve mlade opštine Bečej, jer se time unapređuje i razvija privreda cele opštine.

Response code is 400

Ostavite odgovor