O nama

Omladinski klub Novog Bečeja NBO je nevladina, nepolitička, neprofitabilna organizacija koja se bavi suštinskim pitanjima madih. NBO je osnovan 14. jula 2006. godine na inicijativu neformalne grupe građana u cilju poboljšanja uslova i kvaliteta življenja mladih u opštin Novi Bečej.

Osnovni ciljevi su: aktivno učestvovanje mladih u društvu, promovisanje zdravih stilova života, unapređenje rekreativnog bavljenja sportom, poboljšanje uslova i kvaliteta življenja mladih u Opštini Novi Bečej, edukaciju mladih po pitanjima nezaposlenosti, alkoholizma, narkomanije, delikvencije, kao i organizacija sportsko, kulturnih i zabavnih manifestacije.

NBO trenutno broji 58 članova od kojih preko 75% imaju manje od trideset godina, što nas svrstava u omladinske organizacije a to i sam naziv govori i na raspolaganju su nam oko 30-ak volontera. Do sada smo realizovali oko 20 projektata kao nosioci i približno isto broj kao partneri pri realizaciji projekata drugih organizacija.

Tokom  višegodišnjeg rada smo sarađivali sa mnogim ustanovama, organizacijama i instutucijama kao što su: KZM (oko 30 kancelarija), Građanske inicijative, Fond za razvoj neprofitnog sektora, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i sekretarijat za međuregionalnu saradnju, „USAID“, „BCIF“, „FODS“, „NSHC“, „CRCD“, „Mobilitaš – Nacionalna agencija u Mađarskoj Programa EU Mladi u akciji“, „Proni centar – Osjek“ i mnoge druge organizacije. Članovi smo krovne organizacije „Mreža mladih Srbije“ i regionalne krovne organizacije DKTM regiona.