Jaki uticaji Svetske ekonomske krize pokazuju svoje efekte na sve sredine naše države, stim da se ovi uticaji mnogo više „osećaju“ u manjim sredinama tj manjim opštinama. Pored nezaposlenosti veliki problem mladih predstavlja i nepostojanje dovoljnog broja kvalitetnog sadržaja na lokalu tokom letnjeg perioda koji su najčešće posledica nedostatkom sredstava, što dalje povlači demoralisanje mladih i njihovo prihvatanje trenutne stvarnost što dovodi do dubljeg utapanja u postojeće probleme. Sa druge strane lokalne kancelarije za mlade kao servis za mlade često se nalazi u bezizlaznoj situacije jer raspolažu sa malim obimom sredstava za rad na terenu sa mladima te im u velikoj meri ne mogu pomoći i odgovoriti na njihove potrebe, a omladinske organizacije su manje zastupljene bez dovoljno iskustva te mladima ne pružaju „dovoljno“.

 

Ispitivanja su pokazala da je učešće mladih u radu nekih organizacija i institucija, na veoma niskom nivou čak možemo reći „alarmantom“ jer se više od 90% ispitanika izjasnilo da nije član nijedne političke stranke, nijedne organizacije udruženja građana (92%), ne pripadaju crkvenim organizacijama (88%), ni kulturno umetničkim društvima (87%), niti organizacijama građana (90%). Na osnovu navedenih podataka, stiče se utisak da je kultura aktivnog učešća mladih u društvu danas nedovoljno razvijena iako su upravo mladi u nedavnoj prošlosti bili ključni u mobilisanju drugih građana i razvoju svesti o potrebi za promenama. Mladi u današnjem okruženju, suočeni sa ograničenim prostorom, mogućnostima i podrškom za učestvovanje, nedovoljno prepoznaju svoju ulogu u društvu. Ipak, navedeni podaci

samo delimično govore o kulturi aktivnog učešća. Mladi iznose da se ne uključuju u volonterske akcije najčešće jer se one ne organizuju u njihovoj sredini, jer nemaju vremena i zato što nisu na vreme informisani. Pored toga kao važni demotivišući faktori volontiranja se navode: strah od zloupotrebe i manipulacije, gubitak motivacije, strah od neuspeha i procena da volonteri dobijaju sitne, beznačajne poslove, što često odgovara realnosti. Mnogi mladi smatraju da niko ne želi da čuje njihovo mišljenje, i uvereni su da će ih stariji ometati u radu. Ipak, kao poseban razlog za nevolontiranje mladi često navode da ih nikada niko nije pozvao i pitao da se uključe u bilo kakvu aktivnost.

 

Ovim projektom želimo da odgovorimo na lokalne potrebe mladih iz opštine Bela Crkva, Ada i Nova Crnja kroz organizaciju aktivnosti iz 6 zadatih oblasti u svakoj opštini. Zbog svoje specifičnosti, svaka Kancelarija za mlade je odredila koje su to aktivnosti neophodne da bi tokom leta mladima obebedili uslove za kvalitetno provođenje slobodnog vremena kao i mogućnost mladima da volontiraju i da se aktivno uključe u realizaciju aktivnosti. Na ovaj način stvorili bi simbiozu predstavnika lokalni institucija za mlade, organizacijama za mlade i samih mladih koji će tokom realizacije projektnih aktivnosti zajednički prevaziti postojeće strahome mladih i stvarati jedan ispravan i korektan međusobni odnos i time u budućnosti zajednički rešavati lokalne probleme.

Ostavite odgovor