Upoznaj QR kod

Upoznaj QR kod

Upoznaj QR kod

Projektom Upoznaj QR kod promoviše se upotreba mobilnog Interneta odnosno QR kodova kao načina povezivanja fizičkiog sa virteulnim svetom. Cilj projekta je da upoznamo građane, privredu i institucije sa načinima upotrebe ove tehnologije u svakodnevnom životu i poslovanju. Obeležavanjem ključnih mesta odnosno tačaka interesovanja u odabranim lokalnim zajednicama, tablama sa QR kodovima, medijskom kampanjom i organizovanjem edukativnih skupova namenjene građanima, institucijama i
privrednicima su načini kako će se ispunjavati gore zacrtani ciljevi.

Pročitajte više na stranicama posvećenim projektu