Konkurs za finansiranje OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA U CILJU PODSTICANJA AKTIVIZMA I VOLONTIRANJA MLADIH

Resurs centar za Srednjebanatski, Severnobački i Severnobanatski okrug, Centar za razvoj demokratskog društva Europolis iz Novog Sada u saradnji sa Omladinskim klubom Novog Bečeja NBO i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u okviru programa MLADI SU ZAKON raspisuje

KONKURS
za finansiranje
OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA
U CILJU PODSTICANJA AKTIVIZMA I VOLONTIRANJA MLADIH

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, mladima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu MLADI SU ZAKON koji se realizuje devetu godinu zaredom u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih širom Srbije!

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen vama, kreativnim mladim ljudima, koji kroz aktivno učešće i volontersko angažovanje želite da u svojoj lokalnoj sredini:

● Učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa i/ili organizujete aktivnosti za lokalnu zajednicu, a naročito za mlade u tim prostorima.
● Učestvujete u akcijama zaštite životne sredine (npr. kampanje za skretanje pažnje na uočeni problem, promotivne akcije čišćenja i uređenja javnih površina, edukacije o zaštiti životne sredine…).
● Promovišete međugeneracijsku saradnju (aktivnosti koje organizujete mogu da uključe i mlađe, odnosno starije od vas, npr. radionice sa predškolcima…).
● Promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade (neka vaše aktivnosti budu otvorene za sve, uključite mlade iz različitih manjinskih i etničkih grupa, mlade sa teškoćama u razvoju…).
● Promovišete zdrave i bezbedne stilove života (npr. aktivnosti u prirodi, kampanje o reproduktivnom zdravlju, o bezbednosti na internetu, edukativne radionice o prevenciji vršnjačkog nasilja i slično…).
● Organizujete IKT edukaciju (IKT – informacione i komunikacione tehnologije, tj. aktivnosti usmerene ka vašim vršnjacima, starijima…)
● Promovišete solidarnost i humanost (prema socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, migrantima i drugim ugroženim grupama).

ŠTA SU OMLADINSKI VOLONTERSKI PROJEKTI (OVP)?

Pod omladinskim volonterskim projektima se podrazumevaju kratkoročne volonterske aktivnosti koje doprinose pozitivnim promenama u lokalnoj zajednici i koje pružaju odgovor na probleme i potrebe društva, a koje realizuju mladi uzrasta 15 do 30 godina. Aktivnosti u OVP su otvorene za sve mlade ljude bez obzira na poreklo, pol, nacionalnost ili drugu osobenost, neprofitne su i u skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Srednjebanatskog, Severnobačkog i Severnobanatskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

IZNOS SREDSTAVA, VREME PRIMENE I FINANSIRANJA PROJEKATA

Predloženi omladinski volonterski projekti bi trebalo da budu sprovedeni u periodu od 29. oktobra do 28. februara 2019. godine.

Vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi između 30.000,00 i 100.000,00 dinara.

Još nekoliko važnih napomena za vas:
• Organizator konkursa zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekata kroz pregovore sa podnosiocem obrasca za pisanje predloga omladinskog projekta umanji, ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava nepotreban za njihovu realizaciju.
• Prihvatljivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za primenu omladinskih volonterskih projekata i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata.
• Troškovi koji neće biti finansirani iz budžeta projekta su: honorari učesnika, kupovina tehničke opreme, kupovina ili štampanje promotivnih materijala kojima se narušava zdravlje ili se promoviše neprihvatljiv stil života.

VREDNOVANJE OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA

• Javni interes omladinskog volonterskog projekta (tačka 2.1. obrasca) – maksimalno 10 bodova od 100
• Broj mladih uključenih u omladinski volonterski projekat (tačka 2.2. obrasca) – maksimalno 20 bodova od 100
• Ostvarivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 2.3. obrasca) – maksimalno 20 bodova od 100
• Mogućnost finansiranja (tačka 3 obrasca) – maksimalno 10 bodova od 100
• Očekivani rezultati, uticaj na ciljnu grupu, inovativnost i održivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 4 obrasca) – maksimalno 40 bodova od 100

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Pošaljite popunjen OBRAZAC za pisanje predloga ideje omladinskog volonterskog projekta do 10. oktobra 2018. godine na email: office@cdde.rs ili poštom na sledeću adresu: Jirečekova 3/13, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

Ukoliko vaš predlog projektne ideje prođe administrativnu proveru i bude pozitivno ocenjen od strane Komisije, ulazite u narednu fazu koja podrazumeva razvijanje projektne ideje u konačan predlog omladinskog volonterskog projekta. Tu vam resurs centar pomaže tako što će vam pružiti mentorsku podršku da unapredite projektnu ideju i razvijete konačan predlog projekta koji šaljete resurs centru najkasnije do 25. oktobra 2018. godine.

KONAČAN ODABIR PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU

Nakon dostavljanja konačnog predloga projekta, komisija koju formira Resurs centar za Srednjebanatski, Severnobački i Severnobanatski okrug odabraće najmanje 8 omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani u Srednjebanatskom, Severnobačkom i Severnobanatskom okrugu.

Konačni rezultati konkursa, odnosno predlozi OVP koji će biti finansirani biće objavljeni do 29. oktobra 2018. godine.

Sve učesnike konkursa Srednjebanatski, Severnobački i Severnobanatski okrug će obavestiti o rezultatima, a lista udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski volonterski projekti biti finansirani biće objavljena na sajtu Resurs centra www.cdde.rs i www.klubnbo.org.rs, zatim na sajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs, omladinskom portalu www.mladisuzakon.rs, kao i sajtu Nacionalnog programa volontiranja mladih www.kampovi.mis.org.rs.

Svim odabranim udruženjima mladih i neformalnim omladinskim volonterskim grupama biće obezbeđena tehničko-stručna i finansijska podrška od strane za Srednjebanatski, Severnobački i Severnobanatski okrug.

TEKST KONKURSA

JAVNI KONKURS

Aktivna online platforme mladisuzakon.rs

Udruženje Omladinski klub Novog Bečeja – Resurs centar za srednjebanatski, severnobački i severnobanatski okrug u okviru programa Ministarstva omladine i sporta – MLADI SU ZAKON sa velikim zadovoljstvom objavljuje da je počela sa radom online platforma mladisuzakon.rs .

Platforma osmišljena tako da odiše duhom ciljne grupe kojoj je i sam program Mladi su zakon Ministarstva omladine i sporta namenjen. Cilj pokretanja online platforme je da upravo mladima približi mogućnost aktivnog učešća u životu sopstvene zajednice koristeći alat primeren digitalnom dobu kakvo je današnje.

U sprovođenju programa Mladi su zakon svake godine učestvuje preko 40 udruženja i 1500 mladih širom zemlje u više od 60 opština,  a samo u 2017. godini biće realizovano 125 omladinskih volonterskih akcija i 34 međunarodna volonterska kampa.

Onlajn platforma mladisuzakon.rs nastala je kao odgovor na potrebu da se informacije o svim aktivnostima ovog složenog programa nađu na jednom mestu i pruža sledeće mogućnosti:

 • pregled mape na kojoj se nalaze sve aktivnosti ovogodišnjeg programa
 • mogućnost da se ciljano pregledaju aktivnosti po okrugu, vremenu realizacije i slično
 • pregled kratkih opisa svih aktivnosti i njihovu GPS lokaciju.

Ono što je najvažnije, platforma omogućava svima koji žele da se priključe nekoj od aktivnosti i daju svoj doprinos. Zato vas pozivamo da posetite online platformu i priključite se programu Mladi su zakon i to na jedan od sledećih načina:

 • Kao učesnici u aktivnosti:
 • ukoliko je u pitanju volonterski kamp, dostupan je link na onlajn prijavu Mladim istraživačima Srbije
 • ukoliko je u pitanju omladinski volonterski projekat, dostupna je kontakt forma putem koje možete da se obratite direktno organizatorima aktivnosti i komunicirate sa njima i ponudite svoje učešće
 • Kroz onlajn volontiranje:
 • na primer možete da ponudite da dizajnirate logo aktivnosti, napravite banere za društvene mreže, napišete tekst/reportažu ili nešto slično.
 • Sponzorstvom ili donacijom:
 • aktivnosti možete da podržite i davanjem donacije ili sponzorstvom u novcu, robi ili usluzi koju možete da ponudite takođe direktnim obraćanjem organizatoru volonterske akcije ili volonterskog kampa

Za svaku aktivnost na projektu možete da vidite vreme i mesto održavanja kao i listu potrebnih stvari i/ili usluga da bi se aktivnost što uspešnije realizovala.

Program MLADI SU ZAKON je nacionalni program volontiranja mladih Ministarstva omladine i sporta, koji od 2010. kroz lokalne omladinske volonterske projekte (OVP) i nacionalne/međunarodne volonterske kampove podstiče aktivizam i volontiranje među mladima, sticanje veština za lični razvoj i bolju zapošljivost, a daje i značajan doprinos mladih održivom razvoju lokalnih zajednica. U program je svake godine uključeno preko 40 organizacija i 1500 mladih širom zemlje u više od 60 opština. Ovu platformu koordinišu Mladi istraživači Srbije – Volonterski servis Srbije i 12 Resurs centara.

КОНКУРС за финансирање ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ

Ако сте креативни, храбри, хумани, ако желите да омогућите квалитетнији живот вршњацима, младима али и другим суграђанима у својој локалној заједници и имате између 15 и 30 година, учествујте у програму МЛАДИ СУ ЗАКОН који се реализује осму годину заредом у циљу подстицања активизма и волонтирања младих широм Србије!

Tekst konkursа-2017 NBO
Obrazac za pisanje predloga OVP-2017 NBO

Besplatni plastenici za mlade u Kumanu

Potpisani su ugovori sa tri mlade osobe koje će koristiti poljoprivredne inkubatore i samim tim stečeno znanje i praktično primeniti. Nadamo se da će iskustvo koje budu dobili u periodu od dve godine, koliko traje mentoring, značajno uticati na to da se odvaže i izrade svoje plastenike kako bi nastavili da se bave proizvodnjom povrća” – Kristijan Lukić, koordinator projekta “Poljoprivredni inkubator za mlade na selu”

 

U sredu, 28. juna, svečano su potpisani ugovori između predstavnika Opštine Novi Bečej i troje mladih poljoprivrednika koji će zahvaljujući projektu “Poljoprivredni inkubator za mlade na selu” u naredne dve godine uzgajati poljoprivredne kulture u plastenicima na periferiji Kumana. Crvenu vrpcu presekli su Branko Svilengaćin, zamenik predsednika opštine Novi Bečej i Kristijan Lukić, koordinator projekta i zakonski zastupnih udruženja Omladinski klub Novi Bečej. Tom prilikom, koordinator projekta je istakao da je zadovoljan rezultatima, da je udruženje kojim rukovodi pre svega udruženje koje se brine o statusu mladih u lokalnoj zajednici i da će Omladinski klub i u narednom periodu razvijati projekte usmerene ka unapređenju položaja mladih, posebno programe koji uključuju međusektorski pristup rešavanju problema, kao što je problem koji se tiče zapošljavanja mladih: “Veoma sam zadovoljan što smo realizaciju projekta uspešno sproveli kraju. Zahvalio bih se lokalnoj samoupravi koja je prepoznala projektnu ideju i partnerstvom podržala naš projekat. Danas su potpisani ugovori sa tri mlade osobe koje će koristiti poljoprivredne inkubatore i samim tim stečeno znanje i praktično primeniti. Nadamo se da će iskustvo koje budu dobili u periodu od dve godine, koliko traje mentoring, značajno uticati na to da se odvaže i izrade svoje plastenike kako bi nastavili da se bave proizvodnjom povrća. Pored kompletne infrastrukture, obezbeđen je i sadni material za korisnike inkubatora. Paradajz je već zasađen u plastenike i sad preostaje da pratimo rad mladih”.

 

Opština Novi Bečej je u projektu učestvovala sa milion dinara što je utrošeno na infrastrukturno opremanje parcele koja je dodeljena u ove svrhe. Od navedenih sredstava uredila se lokacija – pripremilo se zemljište za postavku plastenika, uvedena je voda do svakog plastenika, izgrađeni su toaleti i postavljena je ograda. Sami plastenici finansirani su sredstvima Ministarstva omladine i sporta i oni su sada, nakon realizovanog projekta prešli u vlasništvo Opštine Novi Bečej koja će se dalje starati o plastenicima, ali i mladima koji u njima rade. Branko Svilengaćin, zamenik predsednika opštine naglasio je da je ovo drugi projekat ovakve vrste na teritoriji opštine, prvi je sproveden kroz program USAID-a: “ Ovaj poljoprivredni inkubator je, inače, drugi za opštinu Novi Bečej i predstavlja šansu da naši sugrađani dobiju besplatno te plastenike i rasad i da ulože samo svoj rad, znanje i iskustvo i pritom budu kompitabilni i imaju mogućnost da sami zasnuju svoju proizvodnju što vidimo i kao najveći benefit ovog projekta”.

 

Duško Matić jedan je od ratara koji su prošli obuke tokom ovog projekta. Prema njegovim rečima, veoma je zahvalan na ukazanoj šansi, a ideju da se uključi u ovakav posao dobio je radeći za privatnika. “Radio sam ovakav posao kao radnik jednom drugom gazdi. Video sam da je isplativo, ali ljudi ne smeju da se upuste u ovaj posao sami. Ja sam rešio da pokušam rekao je Matić stojeći ispred plastenika koji će u naredne dve godine biti dom njegovih kultura. Kako kaže, planira da uzgaja paradajz i salatu i da ima roda preko cele godine, a naročito, zimi.

Projekat je realizovan u partnerstvu Omladinskog kluba Novog Bečeja sa Opštinom Novi Bečej i Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat i finansiran sredstvima Ministarstva omladine i sporta. Iz budžeta lokalne samouprave je za ove namene utrošeno milion dinara, a ukupna vrednost projekta je 2.916.700,00 dinara.

 

Reč o projektu:

Ideja projekta je bila da se kroz međusektorski pristup kreiraju uslovi za razvoj povrtarstva, a kako bi se doprinelo smanjenju nezaposlenosti u Opštini Novi Bečej u skladu sa strateškim opredeljenjem lokalne samouprave – razvojem poljoprivrede. Implementacijom projektnih aktivnosti stvoreni su uslovi za razvoj povrtarstva kroz obezbeđenje povoljnih okolnosti za zapošljavanje mladih u plasteničkoj proizvodnji. Kombinacijom teorijskih i praktičnih edukacija u oblasti poljoprivrede težili smo da osnažimo i ohrabrimo mlade, unapredimo njihove kompetencije i podstaknemo ih da ostanu u svojim lokalnim zajednicama. Paralelno sa sprovođenjem edukacija, radili smo na izgradnji 3 plastenika u naseljenom mestu Kumane, koje su „nastanili“ polaznici edukacija koji su izradili i razvili najbolji biznis plan. Dakle, 3 mlade osobe započeće plasteničku proizvodnju i očekujemo da se tokom mentoring perioda osnažiti u meri koja im obezbeđuje održivost.

Suštinska svrha projekta je u tome da pružimo nov koncept edukacije i podrške i da ga promovišemo na primeru prvih stanara u inkubatoru, a da nakon perioda od 2 godine oni budu dovoljno samostalni da sami započnu biznis. U iste inkubatore primićemo tada nove „stanare“ i ideja nam je da Opština Novi Bečej u budućnosti postane jedna od vodećih Vojvođanskih opština po proizvodnji povrća u plastenicima te na taj način postane interesantna za potencijalne investitore u oblasti povrtarstva. Ovako osmišljen koncept direktno i indireknto može dovesti do zapošljavanja preko 50 mladih na teritoriji opštine.

Poziv omladinskim oragnizacijama i volonterima

volonteriU okviru vanredne situacije koja je nastala kao posledica poplava na području Republike Srbije, sporovodi se organizovana volonterska pomoć u prikupljanju neophodnih namirnica za ugrožena područja, kao i fizički poslovi na terenu koji uključuju pomoć odgovornim službama pri raščišćavanju  ugroženih područja.

Omladinski klub Novog Bečeja NBO poziva sve organizacije, neformalne omladinske grupe i pojedinačne volontere da se uključe u akcije kojima koordiniše Ministarstvo omladine i sporta kako bi se što adekvatnije odgovorilo na potrebe ugroženog lokalnog stanovništva.

Kako bi se akcijama omladinskog sektora uspešno koordinisalo potrebno je što pre prikupiti podatke o raspoloživim organizacijama i volonterima, i zato Vas pozivamo da u što hitnijem roku ispunite sledeće upitnike:

 1. Upitnik za udruženja mladih, kancelarije za mlade i omladinske neformalne grupe. U ovaj upitnik unosite podatke o svojoj omladinskoj organizaciji, kao i kratak opis aktivnosti koje sprovodite formular upitnika za organizacije
 2. Upitnik za volontere. Podaci iz ovog upitnika biće korišćeni samo za potrebe Ministarstva omladine i sporta. U ovaj upitnik podatke treba da unesu volonteri koji su spremni da se priključe akcijama forumalar upitnika za volontere

Ukoliko neka organizacija poseduje svoju bazu volontera podatke ne treba unositi u gore navedeni upitnik već postojeću bazu prosledite koordinacionom timu NAPOR/KOMS/Asocijacija KZM na email adresu volontiraj2014@gmail.com .

MOS-NAPOR-KOMS

Poziv za učešće na radionici „Od odpada do umetnosti“

POZIV

167213_147787655278024_7136254_nOmladinski klub Novog Bečeja – NBO učestvuje sa udruženjem “Eko dvorište” iz Obrenovca na partnerskom projektu pod nazivom “Od otpada do umetnosti” koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta RS na konkursu za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade.

U okviru projekta predviđene su “Eko art” radionice na kojima će učestvovati i predstavnici partnerskih organizacija gde će se praktično raditi na predmetima od reciklažnog stakla (oslikavanje, dekupaž,…). Radionice će biti održavane subotom u periodu od 31.08 do 05.10.2013. godine u Obrenovcu.
Ovim putem pozivamo sve mlade koji su zainteresovani da učestvuju na pomenutim radionicma, da nam se jave putem emaila na office@klubnbo.org.rs. Svi troškovi putovanja će biti pokriveni od strane udruženja Eko Dvorište

1017182_547698468620272_881650062_n

Resurs centar za srednjebanatski okrug

site-heder-2013-novi-logo

U okviru konkursa ministarstva omladine i sporta „KONKURS ZA IZBOR RESURS CENTARA U CILjU PODSTICANjA AKTIVIZMA I VOLONTERIZMA MLADIH I PROMOCIJE PROGRAMA MLADI SU ZAKON“ Omladinski klub Novog Bečeja je izabran za resurs centar srednjebanatskog okruga.

Više na stranici projekta http://klubnbo.org.rs/novinbo/resurscentar2013

Upoznaj QR kod

Upoznaj QR kod

Upoznaj QR kod

Projektom Upoznaj QR kod promoviše se upotreba mobilnog Interneta odnosno QR kodova kao načina povezivanja fizičkiog sa virteulnim svetom. Cilj projekta je da upoznamo građane, privredu i institucije sa načinima upotrebe ove tehnologije u svakodnevnom životu i poslovanju. Obeležavanjem ključnih mesta odnosno tačaka interesovanja u odabranim lokalnim zajednicama, tablama sa QR kodovima, medijskom kampanjom i organizovanjem edukativnih skupova namenjene građanima, institucijama i
privrednicima su načini kako će se ispunjavati gore zacrtani ciljevi.

Pročitajte više na stranicama posvećenim projektu